Školáci z Mníška nad Hnilcom a seniori

Základná škola Mníšek nad Hnilcom v spolupráci s ETP Slovensko pripravila pre žiakov štvrtého až šiesteho ročníka osemdňový kreatívny workshop s cieľom zvýšiť povedomie o rómskej genocíde, histórii, kultúre a súčasnosti, čeliť súčasnému nárastu extrémizmu a nenávistného prejavu voči Rómom a pripraviť dokumentárne videá  o životných skúsenostiach starších Rómov. Žiaci pripravili pre rómskych seniorov vianočné prekvapenia a poďakovali sa tým, ktorí prispeli k vzniku videonahrávok.

Organizátorov k tomu všetkému viedla snaha napredovať v premene školy z monokultúrnej na interkultúrnu, kde sa rómski, ale i nerómski žiaci dozvedia o spoločnej minulosti, kultúre, jazyku a vybudujú si pozitívny vzťah k svojim identitám

Workshop bol súčasťou projektu Pamäť, zodpovednosť, budúcnosť zameraného na poskytovanie sociálnej a humanitárnej pomoci Rómom, narodeným do 8. mája 1945, ktorí priamo alebo nepriamo zažili prenasledovanie nacistickým režimom a v súčasnosti sú diskriminovaní, sociálne vylúčení a žijú v chudobe.