Pani Anna rozprávala

V komunitnom centre na Luníku IX sme si 17. decembra pripomenuli smutnú kapitolu našej histórie. Premietli sme si film Kroky na hrane, ktorý oživuje autentický príbeh z roku 1944, keď dvaja Slováci utiekli z pekla koncentračného tábora a niesli so sebou dôležité informácie.

Na stretnutie so žiakmi elokovaného pracoviska na Luníku IX Strednej odbornej školy technickej v Košiciach prišla aj pamätníčka holokaustu pani Anna Kroková, ktorá žije na tomto sídlisku. Hovorila o svojej rodine, zaspomínala si na detstvo a ťažký život v Košiciach počas vojny. A že aj napriek tomu sa našli ľudia, ktorí boli ochotní pomôcť rómskym či židovským rodinám, ktoré veľa trpeli.

Žiačky – krajčírky pripravili pre pani Annu a pre ďalších starkých zo sídliska, ktorí si tiež pamätajú toto obdobie, darčeky. Spoločne sme im ich odovzdali a popriali pekný sviatočný čas. Šukar Karačoňa!