Deň Rómov na Luníku IX

Aj na Luníku IX sme oslavovali Deň Rómov. Okrem detí a ich rodičov sme pozvali aj starších Rómov. Po úvodnom privítaní a videu o našich aktivitách na Luníku IX sme sa porozprávali o význame Dňa Rómov a o rómskych zvykoch. Deti predniesli piesne, ktoré sa naučili v divadelnom krúžku a pochutnali sme si na občerstvení, kde nechýbalo tradičné rómske jedlo marikle. Oslava pokračovala voľnou diskusiou pri občerstvení.