O histórii a putovaní

Rankovčania si pripomenuli Deň Rómov na slávnosti v kultúrnom dome. V publiku sedeli deti, mládež, mladší i starší a do prvého radu sa posadili čestní hostia, Rómovia, ktorí prežili 2. svetovú vojnu. Program pripravili deti. Zarecitovali básničky, zatancovali a zahrali scénku  o  histórii a putovaní Rómov po svete, ktorú s nimi pripravili maturantky Eva Turtáková a Monika Hadová a členky divadelného krúžku v komunitnom centre.