Tlačová správa: Spúšťame komunikačnú kampaň “Som Košičan”/“Som Košičanka”

28. marca 2019 Počas intenzívnej práce v roku 2018 nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj v rámci...

Mzdová kalkulačka je doplnená o zohľadňovanie exekúcií

Mzdová kalkulačka je doplnená o zohľadňovanie exekúcií

Mzdová kalkulačka vyvracia mýty, že exekútor môže zobrať všetko. Kalkulačka vysvetlí a vyráta, koľko maximálne môže exekútor

TLAČOVÁ SPRÁVA – INTEGRAČNÉ LABORATÓRIUM

Na workshope City Integration Lab sa 7. a 8. novembra 2018 zídu v Košickej Belej v hoteli DAM odborníci, ktorí sa venujú otázkam...

Tlačová správa: V Košiciach sa stretnú zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti zo štyroch krajín

Konferencia Karpatská platforma občianskych organizácií a vytvorenie medziregionálneho centra pre sociálne začlenenie v Karpatskom regióne 

TLAČOVÁ SPRÁVA: AKO ROZUMIEŤ CHUDOBE. Workshop pre pracovníkov inštitúcií a organizácií, ktoré poskytujú služby a vzdelávanie obyvateľom košického sídliska Luník IX

Odborným pracovníkom inštitúcií a organizácií, ktoré poskytujú služby a vzdelávanie obyvateľom Luníka IX a nie je im ľahostajná budúcnosť najväčšieho mestského geta...