Posts by Beáta Hybačková

Krásne ďakujeme všetkým, ktorí na nás myslia!

V školskom klube FIE vo Veľkej Ide vládla v stredu pravá vianočná nálada.

Darčeky na Luníku IX

Vianočným darčekom od dobrých ľudí z Čiech sa dnes potešili deti z Luníka IX, ktoré navštevujú poopoludňajšie vzdelávaco-voľnočasové aktivity.

Rozbaľovali sa darčeky

Pod stromčekom na pódiu spoločenskej sály komunitného centra v Starej Ľubovni-Podsadku

Radosť zo škatule od topánok

Ešte v polovici novembra sa nám do ETP ozvala pani Zdeňka Sobotová, ktorá má v Diakonii Českobratskej cirkvi evanjelickej na starosti...

Darčeky zo Sliezska

Milými darčekmi, ktoré pripravila Sliezska diakonia SCEAV, sme v komunitnom centre Rankovce odmenili naše deti