Darčeky zo Sliezska

Milými darčekmi, ktoré pripravila Sliezska diakonia SCEAV, sme v komunitnom centre Rankovce odmenili naše deti za ich pravidelnú dochádzku na aktivity. Z darčekov mali veľkú radosť, ale rozbalia si ich až na Štedrý večer pri stromčeku.