Pôvodná a súčasná základná infraštruktúra na Luníku IX

Na workshope Budujeme nádej na Luníku IX, ktorý sa uskutočnil 7. a 8. júna t.r., predniesol Mgr. Peter Pataki z Referátu sociálnych vecí...

Demografické charakteristiky Luníka IX

Na workshope Budujeme nádej na Luníku IX, ktorý sa uskutočnil 7. a 8. júna t.r., predniesla Mgr. Katarína Krajníková z Referátu sociálnych...

Luník IX – sídlisko ako ktorékoľvek iné?

Na workshope Budujeme nádej na Luníku IX, ktorý sa uskutočnil 7. a 8. júna t.r., predniesla Ing. arch. Alexandra Mareková z Útvaru hlavného...

Mosty k (ekonomickej) sebestačnosti

Na workshope Budujeme nádej na Luníku IX, ktorý sa uskutočnil 7. a 8. júna t.r., predniesla riaditeľka ETP Slovensko Ing. Slavomíra Mačáková,...

Podstatné je, že ja verím

Monika Sinuová hovorí s klientkou nášho programu Budujeme nádej na Luníku IX. Časť 1.