Pôvodná a súčasná základná infraštruktúra na Luníku IX

Na workshope Budujeme nádej na Luníku IX, ktorý sa uskutočnil 7. a 8. júna t.r., predniesol Mgr. Peter Pataki z Referátu sociálnych vecí mesta Košice prezentáciu Pôvodná a súčasná základná infraštruktúra na Luníku IX.

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Ing. Slavomíra Mačáková, PhD.