Tretí workshop o Luníku IX

V poradí už tretí workshop Budujeme nádej na Luníku IX – Nová koncepcia komplexného riešenia sídliska Luník IX sa uskutoční dnes a zajtra (7. a 8. júna 2017)  v Košicej Belej.

Jeho cieľom je spoločne diskutovať o ďalšom postupe a krokoch pri hľadaní riešení na zlepšenie situácie na Luníku IX na najbližšie obdobie a podieľať sa na aktualizácii Koncepcie komplexného riešenia situácie na Luníku IX.

Seminár je určený odborným pracovníkom Mesta Košice, Mestskej časti Luník IX, organizáciám zriadených Mestom Košice, verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych a vzdelávacích služieb obyvateľom Luníka IX a všetkým tým, ktorých sa oblasť týka a majú záujem sa angažovať.

Medzi štyrmi desiatkami účastníkov budú aj zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Košického samosprávneho kraja, klienti sporiaceho programu ETP z Luníka IX, Saleziáni don Bosca, programu osobnostného a profesionálneho rozvoja Teach for Slovakia, neziskovej organizácie Oáza – nádej pre nový život, občianskeho združenia KOŠAKT, iniciatívy Zdravé regióny, mediálneho domu Košice:Dnes a iní.

Po príkladoch dobrej praxe sú na programe témy Atlas rómskych komunít – Luník IX, demografické charakteristiky obyvateľov sídliska, infraštruktúra, urbanistické súvislosti sídliska a jeho postavenie v meste. Popoludní budú účastníci pracovať v odborných skupinách podľa priorít vzdelanie, bývanie, zamestnanie, zdravie, voľný čas, sociálne služby, bezpečnosť a práca s verejnosťou, aby ďalší deň informovali, k čomu dospeli.

Napokon sa účastníci dohodnú na postupoch v záujme úspešnej realizácie projektu Budujeme nádej – Luník IX.

Workshop, ktorý organizuje ETP Slovensko v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR a Mestom Košice, sa koná v rámci projektu s Ministerstvom spravodlivosti SR – Budujeme nádej na Luníku IX – Mosty medzi Luníkom a Košicami.

Program workshopu Budujeme nádej na Luníku IX 7. – 8. 6. 2017

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Ing. Slavomíra Mačáková, PhD.

    Sorry, photo gallery is empty.