Mosty k (ekonomickej) sebestačnosti

Na workshope Budujeme nádej na Luníku IX, ktorý sa uskutočnil 7. a 8. júna t.r., predniesla riaditeľka ETP Slovensko Ing. Slavomíra Mačáková, PhD. prezentáciu Mosty k (ekonomickej) sebestačnosti.

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Ing. Slavomíra Mačáková, PhD.