Za odmenu Medulík

Odmenou za celoročnú snaživú prácu v klube FIE bol pre deti z Veľkej Idy koncoročný výlet na interaktívne ihrisko Medulík...

Ženy z klubu rodičov v kine

„V kine som bola naposledy ako malá,“ hovorí 50-ročná Monika z Rankoviec. Vlasta, Angela, Lýdia v kine ešte neboli.

Koľajnice sú rovnobežky

Celoročné snaženie detí z Podsadku v školskom klube sme ukončili výletom do legoherne v Poprade. Deti nadchla už samotná cesta...

Úsmevy z predškolskej prípravy

Takto trávime s predškolákmi v komunitnom centre Rankovce predprázdninový čas.

FIE pred výletom

Deti v komunitnom centre v Podsadku dnes kreslili to, čo ich čaká počas zajtrajšieho výletu vlakom do Popradu, na ktorý sa...