Za odmenu Medulík

Odmenou za celoročnú snaživú prácu v klube FIE bol pre deti z Veľkej Idy koncoročný výlet na interaktívne ihrisko Medulík v Šaci. 
Počas oddychového popoludnia sa dosýtosti vyšantili na preliezačkách a hojdačkách. Spálenú energiu si doplnili pizzou, ktorú im doviezli priamo na ihrisko. V závere horúceho dňa nás schladila najlepšia zmzlina v okolí.

Podporujú naše úsiliethe-velux-foundations_logo           

ETP školské kluby a aktivity s nimi spojené sú spolufinancované s podporou Nadácie Velux, Karpatskej nadácie, neziskovej organizácie Charlie Karlín a súkromného sponzora Hollen.