Úsmevy z predškolskej prípravy

Takto trávime s predškolákmi v komunitnom centre Rankovce predprázdninový čas.

Užívame si slniečko, učíme sa, kolobežkujeme, modelujeme z plastelíny a hlavne robíme naše detičky šťastné. Ony nám to oplácajú úsmevmi, zaujímavými myšlienkami a láskavými objatiami.

Všetkým posielame kooopec, kopec šťastia z Rankoviac.