V knižnici

Pani učiteľka  a lektorka FIE Natália pripravila pre svoje deti z popoludňajšieho školského klubu vo Veľkej Ide ďalšie spestrenie.

Ako získavame dôveru

Tentokrát na stretnutie rodičov a detí zo školského klubu vo Veľkej Ide prišla aj riaditeľka ETP Slávka Mačáková a odborná pracovníčka ETP Monika...

Montessori na vlastnej koži

Pracovníci ETP a dve naše klienty – študentky Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie v Košiciach sa zúčastnili na školení Montessori. 

Prázdniny v komunitných centrách

Jarné prázdniny sme privítali upršaným a chladným počasím. V komunitnom centre Rankovce sme cestovali v čase, aby sme sa dozvedeli,...

Vaše 2 % z dane = 100 % zmena pre naše deti

z dane priemerne zarábajúceho občana Slovenska predstavujú 20 eur.