Ako získavame dôveru

Tentokrát na stretnutie rodičov a detí zo školského klubu vo Veľkej Ide prišla aj riaditeľka ETP Slávka Mačáková a odborná pracovníčka ETP Monika Sinuová, ktorá sa venuje rodičom v našich komunitných centrách. Spolu s lektorkou FIE metódy Natáliou Pilipčukovou vysvetľovali rodičom, aké je dôležité, aby ich deti navštevovali školský klub pravidelne a nevynechávali ani školskú dochádzku.

Stretnutia rodičov a ich detí sa uskutočňujú pravidelne a informujeme na nich  o výsledkoch detí a ich zlepšeniach. Zároveň na nich zapájame rodičov do spoločných aktivít so svojimi deťmi. Aj takto sa snažíme získavať dôveru rodičov.

Podporujú naše úsiliethe-velux-foundations_logo           

ETP školské kluby a aktivity s nimi spojené sú spolufinancované s podporou Nadácie Velux, Karpatskej nadácie, neziskovej organizácie Charlie Karlín a súkromného sponzora Hollen.