Vaše 2 % z dane = 100 % zmena pre naše deti

z dane priemerne zarábajúceho občana Slovenska predstavujú 20 eur.

Ako dokážeme použiť 20 eur? Napríklad:

 z vašej dane nie sú pre vás sumou navyše. Sú súčasťou vášho povinného odvodu, o ktorej máte právo rozhodnúť.

Ak zúročíte svoje  percentá z dane z príjmov za uplynulý rok, pomôžete deťom i celým rodinám v záujme budúcnosti – ich i našej spoločnej.

Ďakujeme.