Prví štyria sporitelia

Naše tretie stretnutie s obyvateľmi Luníka IX prinieslo skvelý výsledok. Prvé štyri rodiny si založili vkladné knižky a rozhodli sa, že počas dvanástich mesiacov si na ne budú pravidelne odkladať minimálne päťdesiat eur na svoj nový, svojpomocne postavený dom.

Keď podmienku sporenia dodržia, hneď ako bude mať mesto pre nich pripravené pozemky a budú mať vybavené stavebné povolenie, dostanú z ETP mikropôžičku a s pomocou odborných pracovníkov ETP sa pustia do stavby. V prípade, že všetko dobre pôjde, v druhej polovici budúceho roka začnú stavať základy a budovať hrubé stavby. Je potom reálne, že v roku 2019 sa nasťahujú do legálnych a vlastnoručne postavených domov.

Medzi prvými sporiteľmi je jedna mladá rodina, dve rodiny v strednom veku a stará pani, ktorá sporí peniaze pre vnučku. Jedna rodina sporí z pravidelného príjmu z trvalého zamestnania, jedna z príjmov zo živnosti a dve rodiny zo starobného dôchodku.