Montessori na vlastnej koži

Pracovníci ETP a dve naše klienty – študentky Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie v Košiciach sa zúčastnili na školení Montessori. 

Päťdňové školenie pod vedením veľmi inšpiratívnej lektorky Ingrid Kosovej sa uskutočnilo v priebehu troch marcových týždňov na dvoch rozličných miestach a nepochybne otvorilo účastníkom novú a zatiaľ pre mnohých z nich neznámu krajinu. Školenie pozostávalo z teoretickej a praktickej  časti a prinieslo množstvo zaujímavých a užitočných informácií a niekoľko základných zručností v oblasti alternatívnej výchovy a vzdelávania.

V teoretickej časti sa učastníci najskôr zoznámili so základnými princípmi a cieľmi koncepcie Márie Montessori v kontexte s jej osobným životným príbehom, plnom prekážok a míľnikov na ceste k realizácii odvážnej a prelomovej vízie výchovno-vzdelávacieho systému. Lektorka účastníkov uviedla aj do problematiky vývojových fáz a jednotlivých senzitívnych období dieťaťa a zoznámila ich s curriculom Montessori výučby.

Praktická časť seminára bola zameraná predovšetkým na prácu s jedinečným, originálnym, pútavým, no predovšetkým premysleným, systematicky a účelovo zameraným Montessori materiálom. Práca s ním bola silným zážitkom.

Ukážky z oblasti praktického života, zmyslovej výchovy, geometrie a matematiky boli najmä z materiálov určených pre vekovú kategóriu detí od 3 do 6 rokov. Ingrid Kosová pri prezentácii zmyslovej výchovy a geometrie účastníkov presvedčila, že pri správnom využívaní koncepcie Márie Montessori môžu aj deti z málo podnetného prostredia prichádzať do škôl  pripravené na operácie ako je sčítanie či odčítanie. Nehovoriac o tom, že už predškoláci dokážu pochopiť, čo predstavuje v praxi binomická či trinomická veta.

Okrem práce s materiálom sa v praktickej časti lektorka zamerala aj na cvičenia ticha či lekcie zdvorilosti a ladnosti, vďaka ktorým sa deti učia vnútornej sebadisciplíne, základom etiky a etikety.

„Zo školenia sme si odniesli okrem poznatkov, ktoré môžeme využiť pri svojej práci, aj množstvo zážitkov a veľa pozitívnej energie. A zároveň presvedčeníe , že je viac než potrebné odstrániť v našej spoločnosti strach či predsudky, na ktoré snaha o rozšírenie tejto metódy naráža či už na systémovej úrovni ako aj v mysliach ľudí. Najlepší spôsob ako oboje poraziť, je zažiť si takýto kurz na vlastnej koži,“ hovorí vedúca komunitného centra v Rankovciach Mária Miščíková.

Pracovníci ETP – komunitných centierETC odchádzali zo školenia s osvedčením o absolvovaní a vďační, že mali takúto možnosť.