Združenie Fond TVOJ SPIŠ

Združenie Fond TVOJ SPIŠ

Združenie Fond TVOJ SPIš (v skratke FTS) bolo založené 11. novembra 2002 v Spišskom Hrhove. účelom a cieľom Združenia FTS...

Pečieme koláčiky pre seba i pre detičky

Pečieme koláčiky pre seba i pre detičky

V Iliašovciach v roku 2004 členovia OZ Roma Iliašovce realizovali s finančnou podporou Fondu TVOJ SPIš projekt s názvom „Pečieme...

Spišský Štvrtok

Spišský Štvrtok

Svojou atraktívnou geografickou polohou v susedstve Slovenského raja a v blízkosti Vysokých Tatier sa Spišský štvrtok, kedysi významná križovatka starých...

Prakovce

Prakovce

boli v nedávnej minulosti centrom Hnileckej doliny. Súviselo to s umiestnením Závodov ťažkého strojárstva, ktoré zamestnávali okolo tritisíc ľudí z...

Nálepkovo

Nálepkovo

je stará banícka obec Hnileckej doliny a okrajová obec gelnického okresu, osídlená potomkami spišských Nemcov. Po zániku ZŤS Prakovce, ktoré...