Pozvánka na slávnostný program pri príležitosti dňa Rómov

Srdečne vás pozývame na program do kinosály MČ Košice – Šaca.

Zaujímavá ponuka pre študentov sociálnej práce

Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj už takmer dvadsať rokov realizuje projekty zamerané na sociálnu integráciu znevýhodnených...

Ida Kelarová: Máme moc otvoriť deťom cestu von z osady

TV záznam z koncertu Hlasy pre zajtrajšok – časť II.

Fotografie aktivít prebiehajúcich v Komunitnom centre v Šaci.

Na nasledujúcich fotografiách môžete vidieť rôznorodé aktivity realizované v Komunitnom centre v Šaci.

Šanca pre Rómov – poskytovanie komplexných služieb sociálne vylúčeným obyvateľom

Od začiatku mája 2011 v našej mestskej časti v priestoroch kultúrneho strediska na Železiarenskej ulici č. 7 funguje komunitné centrum, ktoré...