Šanca pre Rómov – poskytovanie komplexných služieb sociálne vylúčeným obyvateľom

Od začiatku mája 2011 v našej mestskej časti v priestoroch kultúrneho strediska na Železiarenskej ulici č. 7 funguje komunitné centrum, ktoré je miestom, kde sa môžu stretávať naši obyvatelia pri spoločenských, kultúrnych, športových a záujmových aktivitách a pri pracovnej činnosti.

Vedúca komunitného centra, p. Lenka Kováčová, poskytuje sociálne a pracovné poradenstvo, vedie rôzne voľnočasové aktivity, napr. kreatívne ruky, krúžok varenia, predškolský klub, výtvarný krúžok, tanečný krúžok zameraný na rómsky aj moderný tanec. Začínajúca skupina mladých dievčat chodí pravidelne nacvičovať tanec do komunitného centra. Deti od 4 do 6 rokov sa môžu každý deň od pondelka do stredy, od 7.45 do 9.30 hodiny, dopoludnia učiť novým zručnostiam, potrebným na uľahčenie vstupu do prvého ročníka, a to v rámci Predškolského klubu v komunitnom centre. V komunitnom centre sú pre deti a mládež prístupné aj počítače, napojené na internet, a to vo štvrtok a piatok dopoludnia. V stredu od 13.00 od 15.00 hod. sú vítaní tí záujemcovia, ktorí sa chcú naučiť lepšie pracovať na počítači, a to v rámci Počítačového kurzu. Raz týždenne, v stredu od 14.30 do 15.30 hod. sa konajú neformálne prednášky na tému Sexuálna výchova pre mládež vo veku

od 13 rokov. Takisto raz týždenne, v piatok od 13.30 do 16.00 hod. sa mladé dievčatá, budúce mamičky, pripravujú na materstvo, tehotenstvo a starostlivosť o dieťa v rámci kurzu Mladá mamička, ktorývedie skúsená lektorka ETP p. Gabika Valentovičová. Po skončení kurzu Mladá mamička sú neformálne zdravotné besedy, prístupné pre širokú verejnosť. Tí, ktorí majú záujem sa naučiť fotografovať alebo spracovať fotografie na počítači, majú možnosť sa zdokonaliť vo fotografických technikách v rámci Fotografického krúžku. Termín Fotografického krúžku je zverejnený na okne v komunitnom centre. Počas školského roka, v popoludňajších hodinách, majú možnosť deti si pripraviť domáce úlohy alebo sa naučiť učivo do školy. Vedúca komunitného centra a dobrovoľníci pomáhajú vysvetľovať domáce úlohy a školské učivo. Komunitné centrum má za cieľ dlhodobo podporovať deti a mládež, aby boli motivované dokončiť si základné vzdelanie a pokračovať ďalej v štúdiu na strednej a vysokej škole.Centrum poskytuje služby a podporu aj dospelým obyvateľom Mestskej časti Košice Šaca, a to najmä právne, sociálne, zdravotné, pracovné a finančné poradenstvo ako aj rôzne vzdelávacie kurzy. Dospelí obyvatelia MČ Košice Šaca, ktorí majú záujem si zlepšiť kvalitu bývania alebo chcú získať vodičské oprávnenie, prípadne ďalej študovať na strednej alebo vysokej škole, môžu podať prihlášku a zapojiť sa do Sporiaceho a Mikropôžičkového programu. Oba programy sú určené pre ľudí s nízkymi príjmami. Programy pomáhajú získať účelovo viazanú hotovosť, ktorá je pre ľudí s nízkymi príjmami veľmi ťažko dostupná. Raz týždenne, vždy v štvrtok od 17.30 do 19.00 hod. si ženy môžu pod vedením cvičiteľky p. Evy Bundovej zacvičiť zumbu. Projekt je unikátnym príkladom medzisektorovej spolupráce spoločnosti U.S. Steel Košice, Miestnej samosprávy Košice-Šaca a neziskovej organizácie ETP Slovensko. Hlavným sponzorom projektu je Rómsky vzdelávací fond, realizáciu projektu podporujú aj ďalší partneri, s ktorými má nezisková organizácia ETP Slovensko dlhodobú spoluprácu. ETP Slovensko prevádzkuje komunitné centrá celkom v 13 mestách a obciach na strednom a východnom Slovensku.

Slávka Mačáková,

ETP Slovensko

Šačanské Novinečky na stiahnutie v .pdf formáte