Fotografie aktivít prebiehajúcich v Komunitnom centre v Šaci.

Na nasledujúcich fotografiách môžete vidieť rôznorodé aktivity realizované v Komunitnom centre v Šaci. Medzi aktivity poskytované v KC patrí: predškolská príprava, tanečný krúžok, varenie, výtvarný a tvorivý krúžok, kurz PC, zdravotná osveta, kurz Mladá mamička, sexuálna protidrogová výchova, environmentálne školenia zamerané na šetrenie energie, ako aj poradenstvo v sociálnej, právnej, finančnej oblasti a v oblasti bývania.