Pozvánka na umelecký workshop

V dňoch 25.-27. septembra 2013 sa v rámci projektu Art4ROM uskutoční v Košiciach-Šaci workshop pre učiteľov materských škôl, prvého stupňa, učiteľov hudobnej...

Rómske deti vedú herci z Dramatic Adventure Theatre z New Yorku

V našich troch komunitných centrách – Moldave nad Bodvou, Šaci a Starej Ľubovni – je v týchto dňoch mimoriadne živo. 

Arts for Roma Children

Projekt Art4ROM podporuje interkultúrny dialóg, vzájomné porozumenie a sociálnu inklúziu medzi deťmi (aj rómskymi aj nerómskymi) vo veku 5-10 rokov...