Rómske deti vedú herci z Dramatic Adventure Theatre z New Yorku

V našich troch komunitných centrách – Moldave nad Bodvou, Šaci a Starej Ľubovni – je v týchto dňoch mimoriadne živo. Herci z amerického Dramatic Adventure Theatre z New Yorku prišli na Slovensko na týždňový pobyt, aby nám, no najmä rómskym deťom, ukázali silu umenia a jeho nekonečné možnosti.

Pod vedením skúsených amerických hercov a arte-terapistov budú detí realizovať svoj talent pri príprave krátkych dramatických útvarov, v ktorých stvárnia svoje životy, problémy a sny. Americkí herci pritom v tomto procese budú len usmerňovať a napomáhať – bremeno dielo vymyslieť, vytvoriť, režírovať, zhudobniť, vytvoriť preň kostýmy, nacvičiť a zahrať bude ležať na našich deťoch. Práve viera v ich talent a možnosti je kľúčová pre naplnenie cieľov podujatia – zvýšeného sebavedomia mladých ľudí, posilnenie viery v ich vlastné schopnosti a možnosť niečo dokázať.

Umelci sa zúčastnia aj aktivít v rámci projektu Art4ROM podporeného Európskou komisiou prostredníctvom Fondu celoživotného vzdelávania.

Príďte sa aj vy pozrieť na výsledky ich snahy v ktoromkoľvek z uvedených komunitných centier 26.7. o 13.00.