Pozvánka na umelecký workshop

V dňoch 25.-27. septembra 2013 sa v rámci projektu Art4ROM uskutoční v Košiciach-Šaci workshop pre učiteľov materských škôl, prvého stupňa, učiteľov hudobnej výchovy, vedúcich umeleckých krúžkov či amatérskych súborov a terénnych pracovníkov, ktorí sa venujú umelecky nadaným rómskym deťom. Workshop bude viesť známa umelkyňa, speváčka Ida Kelarová (www.kelarova.com, www.miret.cz), ktorá pravidelne do Košíc a Moldavy nad Bodvou prichádza za „svojimi“ deťmi. 

Workshop bude tentokrát venovaný dospelým. Bude to praktický tréning práce s deťmi pri výučbe hudobnej výchovy a spevu a pri umeleckých voľnočasových aktivitách. Program obohatia aj prednášky z oblasti rómskej histórie a kultúry.

„Idin způsob otvírání a objevování lidského hlasu není vedený zájmem o dosáhnutí technické dokonalosti. Není to snaha jak krásněji, silněji a lépe zpívat. Zpívání a procítění písně je jen záminka k hledání toho hlasu v člověku, který nikdy nikdo neuslyší. Hlasu, který nás vede zpět k emocím. Především tam totiž Ida nachází základní zdroj života a lidské kreativity.“ 

Organizátori hradia účastnícky poplatok na workshope a obed. Cestovné náklady, prípadne náklady na ubytovanie hradí účastníkom vysielajúca organizácia.

Podrobný program workshopu bude zaslaný vybraným účastníkom.

V prípade záujmu zašlite vyplnenú priloženú návratku na adresu: czikkova@ke.etp.sk najneskôr do 13.9.2013.

V prípade otázok kontaktujte prosím Lenku Czikkovú, tel. č. 0917 179 635.

Projekt Art4ROM je podporený Európskou komisiou prostredníctvom Programu celoživotného vzdelávania.