1. ETP-SLOVAKIA CUP 2010

Komunitné Centrum v Jesenskom, dňa 27.08.2010, zorganizovalo celodenný futbalový turnaj.

Správa o činnosti  – Projekt „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“  – Sabinov

Správa o činnosti – Projekt „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ – Sabinov

Spolupráca s ETP Slovensko sa začala súčasne s rozbehnutím tohto projektu v meste Sabinov. V rámci tohto projektu boli realizované...

Futbalový turnaj pre všetkých

Futbalový turnaj pre všetkých

Dostali sme pozvanie na futbalový turnaj, ktorý organizovalo Komunitné centrum Hodejov dňa 19.6.2010.

Spev, tanec a športové aktivity

Spev, tanec a športové aktivity

Vďaka podpore ETP Slovensko, realizujeme v obci Nálepkovo mimoškolskú aktivitu „Spev, tanec, šport„

Vyhrali sme 1. miesto

Vyhrali sme 1. miesto

V mesiaci júl 2010 sa deti zo športového krúžku zúčastnili futbalového turnaja v Kokave.