Vyhrali sme 1. miesto

V mesiaci júl 2010 sa deti zo športového krúžku zúčastnili futbalového turnaja v Kokave. Z tohto turnaja si naši futbalisti priniesli cenu za 1. miesto. Toto ocenenie nás veľmi potešilo, keďže Hodejov už tri roky nemá svoje zastúpenie vo futbalovej súťaži ani v kategórii dospelých ani v kategórii žiakov.Svoj talent môžu miestne deti teda prejaviť len v športovom krúžku, ktorý funguje pri KC Hodejov. Naši mladí futbalisti si víťazstvo veľmi cenili, boli hrdí, veď porazili družstvo, ktoré hrá V. ligu žiakov. Deti, ktoré navštevujú naše krúžky sú veľmi nadané a veríme, že ich čaká skvelá budúcnosť. Dôkazom toho je aj to, že na doteraz organizovaných turnajoch si tréneri všimli talent dvoch chlapcov a od augusta budú trénovať v Jesenskom a hrať v súťaži žiakov za Jesenské. Mimoškolské aktivity môžu byť odrazovým mostíkom pre deti, ktoré majú talent a chcú na sebe pracovať. Niektorým z nich sa to určite podarí a to považujeme za veľký úspech.