Nádherný júnový deň

Nádherný júnový deň

V mesiaci jún 2010 sa uskutočnilo kultúrne a športové podujatie, pri ktorom sme mali posedenie pri guláši.

Futbalový krúžok je najobľúbenejší

Futbalový krúžok je najobľúbenejší

V Kokave nad Rimavicou navštevuje futbalový krúžok najviac detí a mládežníkov zo všetkých mimoškolských aktivít v rámci projektu Premosťovanie komunít...

Kokava nad Rimavicou: Apríl 2010

Kokava nad Rimavicou: Apríl 2010

V Kokave nad Rimavicou navštevuje futbalový krúžok najviac detí a mládežníkov zo všetkých mimoškolských aktivít v rámci projektu Premosťovanie komunít...

Športovať chcú starí aj mladí

Športovať chcú starí aj mladí

Komunitné centrum Ostrovany počas plnenia projektu „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ má aj mimoškolskú činnosť a to kurz...

Nálepkovo: Marec 2010

Nálepkovo: Marec 2010

V októbri minulého roku sa v komunitnom centre Nálepkovo začal realizovať projekt s názvom „Premosťovanie komunít na strednom a východnom...