Po premiére Detí Deviatky

Luník IX vystupuje v dokumentárnom filme Deti Deviatky ako kulisa pre spoločné kultúrno-tvorivé aktivity detí a mládeže z tohto sídliska s mladými...

Mikuláš 2018

Mikuláš doniesol balíčky aj do komunitného centra v Rankovciach.

Deti deviatky

V piatok 7. decembra o 17. hodine premiérovo uvedieme v kine Úsmev v Košiciach krátky film Deti Deviatky. Vstup je voľný.

Najstaršia klientka má 95 rokov

Od začiatku roka 2018 realizuje ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj s podporou Nadácie Pamäť, zodpovednosť, budúcnosť  so sídlom v...

Fero Guldan na Konzervatóriu J. Adamoviča

Cyklus trinástich olejomalieb Fera Guldana pod názvom Exodus nainštalovali na pôde Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach na Exnárovej ulici pri...