Po premiére Detí Deviatky

Luník IX vystupuje v dokumentárnom filme Deti Deviatky ako kulisa pre spoločné kultúrno-tvorivé aktivity detí a mládeže z tohto sídliska s mladými košickými umelcami. Ich cieľom bol vznik artefaktu – vôbec prvého umeleckého diela vo verejnom priestore v tejto mestskej časti.

Film, ktorý mal úspešnú premiéru 7. decembra v košickom kine Úsmev, mapuje aktivity od kreatívnych workshopov cez návrh diela až po samotné osadenie súsošia. Tieto činnosti prebiehali v tomto roku  v rámci projektov Budujeme nádej na Luníku IX, Deviatka žije! a Deviatka ožíva, podporených grantmi z Ministerstva spravodlivosti SR, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Mesta Košice.

Ďakujeme za spoluprácu všetkým, ktorí sa na vzniku snímky podieľali!