Stretnutie rodičov vo FIE klube Rankovce

Pri stretnutiach a rozhovoroch s rodičmi sa snažíme zapojiť ich do diskusie o aktuálnych otázkach správania sa a učenia deti.

Škola hrou aj logikou

V Starej Ľubovni pokračuje príprava účastníkov druhošancového vzdelávania na príjimacie pohovory na stredné školy.

Jana Pierová – bojovníčka proti predsudkom

ETP Slovensko  uvádza sériu krátkych dokumentárnych filmov Lukáša Oláha o úspešných Rómoch  v rámci projektu Interreg: 

Ivana Galdunová

ETP Slovensko  uvádza sériu krátkych dokumentárnych filmov Lukáša Oláha o úspešných Rómoch  v rámci projektu Interreg: 

Jarná únava v Starej Ľubovni nepochodí

Marec naštartovali v komunitnom centre v Starej Ľubovni bystro. Klienti druhošancového vzdelávania trávili popoludnia športom aj učením.