Jarná únava v Starej Ľubovni nepochodí

Marec naštartovali v komunitnom centre v Starej Ľubovni bystro. Klienti druhošancového vzdelávania trávili popoludnia športom aj učením. V utorok a vo štvrtok sa skupina mladých zúčastnila kurzu dokončenia základného vzdelania, ostatné dni využili pre cibrenie svojich myslí pomocou inštrumentov Feuersteinovho obohacovania a doučovaním. Zaslúžený oddych sa niesol v duchu športových aktivít pre zahnanie jarnej únavy.

Text je súčasťou projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.