HĽADÁME UČITEĽKY A UČITEĽOV!!!

HĽADÁME UČITEĽKY A UČITEĽOV!!!

V projekte „Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie“, ktorý je financovaný z ESF v rámci OP EVS, hľadáme učiteľov a učiteľky,

Neukončili ste deviatu triedu ZŠ? Máte možnosť napraviť to.

Hľadáme záujemcov do projektu druhošancového vzdelávania (DŠV), ľudí, ktorí si chcú dokončiť základnú školu. 

Balíčky pre babky a dedkov

Humanitárny projekt, ktorého cieľovou skupinou sú Rómovia narodení najneskôr 8. mája 1945,