Balíčky pre babky a dedkov

Humanitárny projekt, ktorého cieľovou skupinou sú Rómovia narodení najneskôr 8. mája 1945, realizuje ETP Slovensko  s podporou nadácie s názvom Pamäť, zodpovednosť, budúcnosť (EVZ Stiftung – Erinnerung, Verantwortung, Zukunft) so sídlom v Nemecku. Sekundárnou cieľovou skupinou sú deti a mládež z rovnakej lokality, ktorí budú participovať na kultúrno-spoločenských, vzdelávacích a iných aktivitách pre seniorov.

Projekt sa realizuje v jedenástich obciach a mestách východného Slovenska na základe spolupráce a Zmluvy o partnerstve s obcami/mestami Sabinov, Stará Ľubovňa, Jakubany, Rankovce, Kecerovce, Veľká Ida, Košice – Luník IX, Spišský Štvrtok, Spišské Tomášovce, Smižany a Markušovce. Predmetom partnerstva je vytváranie podmienok pre realizáciu projektu.

Cieľom projektu je:

  • poskytovať Rómom – seniorom doplnkovú sociálnu asistenciu, zdravotnú pomoc, zdravotné pomôcky a zdravotnú pomoc nad rámec zdravotnej starostlivosti garantovanej štátom;
  • vytvoriť priestor pre spoločné aktivity seniorov s deťmi a mládežou z obce/mesta v spolupráci s miestnymi školami, komunitným centrom alebo inou inštitúciou, ktorá poskytuje služby v sociálnej oblasti alebo vo vzdelávaní (napríklad pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, Medzinárodného dňa detí, Mesiaca úcty k starším a pod.).

Aktivity projektu v  obciach a mestách, kde pôsobí naše komunitné centrum,  zabezpečujú pracovníci ETP Slovensko a v ostatných lokálni terénni asistenti. Návrhy na adresnú zdravotnú pomoc sa zisťovali na prvom stretnutí s klientom vstupnými  záznamovými hárkami a na základe odporúčania príslušného lokálneho pracovníka.

V rámci materiálnej zdravotnej pomoci sa poskytuje klientom paplón, vankúš, obliečka a hygienický balík, kde sú prípravky na pranie, mydlo, šampón.  Dôležitým doplnkom balíčka sú masti proti bolesti (Ibalgin, Konská masť). Niekoľkí klienti požiadali aj o zdravotnú obuv a vesty z ovčej vlny.

Ku koncu júla t.  r. sme distribuovali balíčky štyridsiatim siedmim klientom zo Spišského Štvrtka, Smižian a Markušoviec. Všetci boli za ne veľmi vďační

Okrem zdravotného poradenstva a materiálnej zdravotnej pomoci pozývame mobilných klientov na rôzne kultúrno-spoločenské aktivity (Deň Rómov, Deň matiek). Deti a mládež z komunitných centier pripravujú na tvorivých workshopoch pre babky a dedkov kultúrny program a darčeky. Na stretnutiach so seniormi počúvajú ich životné skúsenosti a vedú medzigeneračný dialóg.