TLAČOVÁ SPRÁVA – OD MOSTOV Z CHUDOBY PO MOSTY K SEBESTAČNOSTI

Už štvrtý pracovný seminár Budujeme nádej pripravilo ETP Slovensko v spolupráci s Mestom Košice v záujme čo najlepšej spolupráce na projekte Budujeme nádej...

Naše skúsenosti zarezonujú

Skúsenosti s metódou Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania v školských kluboch vo Veľkej Ide, Rankovciach a Starej Ľubovni-Podsadku prezentuje v Bratislave

Myslíme na budúcnosť detí

Hovoríme s klientkou nášho programu Budujeme nádej na Luníku IX. Časť 2.

Veda v osade

Podujatie Veda v o sade v rámci festivalu vedy Európska noc výskumníkov zavíta tohto roku aj medzi deti, mládež a dospelých vo Veľkej...

Príbeh na týždeň

Rádio Slovensko vo svojej cyklickej relácii Príbeh na týždeň sa v týždni od 18. septembra do 22. septembra tohto roku venovalo...