Naše skúsenosti zarezonujú

Skúsenosti s metódou Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovaniaškolských kluboch vo Veľkej Ide, RankovciachStarej Ľubovni-Podsadku prezentuje v Bratislave na medzinárodnej konferencii Identifying the challenges and ways of preventing discrimination and segregation in education (Identifikácia výziev a možností prevencie diskriminácie a segregácie vo vzdelávaní) naša bratislavská kolegyňa Lenka Czikková.

Dvojdňovú konferenciu, na ktorej sa pracuje formou peer learning acitivty (aktivita vzájomného učenia), organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Uskutočňuje sa dnes, 26. septembra a zajtra, 27. septembra.

„Už po prvých prezentáciách vidím, že prístup ETP je jedinečný v tom, ako pracujeme s celými rodinami, zlepšujeme ich bývanie, venujeme sa vzdelávaniu a práci s rodičmi, ako realizujeme predškolskú prípravu a ako sme prepracovali popoludňajšie záujmové aktivity. Verím, že tieto naše témy zarezonujú a teším sa, ako ich zajtra prednesiem pred štyridsiatimi účastníkmi z mnohých európskych krajín,“ píše z Bratislavy Lenka.