TLAČOVÁ SPRÁVA – OD MOSTOV Z CHUDOBY PO MOSTY K SEBESTAČNOSTI

Už štvrtý pracovný seminár Budujeme nádej pripravilo ETP Slovensko v spolupráci s Mestom Košice v záujme čo najlepšej spolupráce na projekte Budujeme nádej na Luníku IX.

Seminár sa uskutoční na základe Memoranda o spolupráci  medzi Mestom Košice a ETP Slovensko 27. a 28. septembra v penzióne Gejzír v Herľanoch so začiatkom o 9. hodine.

Cieľom dvojdňového podujatia je posilniť spoluprácu poslancov mesta, starostov mestských častí, členov sociálnej a bytovej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Košice, odborných pracovníkov mesta, neziskových organizácií a inštitúcií, ktorých činnosť súvisí s riešením situácie a kvality života sociálne znevýhodnených obyvateľov mesta.

Téma prvého dňa Od Mostov z chudoby po mosty k sebestačnosti predstavuje filozofiu Mostov z chudoby, ako ich vo svojej známej, rovnomennej publikácii prezentovala Ruby K. Payne a kde popisuje, ako porozumieť chudobe.

Riaditeľka ETP Slávka Mačáková a expert ETP Miro Pollák vysvetlia základné princípy a priority Mostov a možnosti ich uplatnenia na Luníku IX, objasnia pravidlá správania ľudí z chudobného, marginalizovaného prostredia s dopadom na ich situáciu a riešenie problémov a tiež načrtnú logiku postupnosti riešenia zlého sociálneho postavenia týchto ľudí.

V závere prvého dňa poinformuje Martin Jerguš z Útvaru hlavného architekta mesta Košice o Urbanisticko-architektonickej súťaži, ktorá tiež môže prispieť k tomu, aby sa stal Luník IX sídliskom ako ktorékoľvek iné.

Riešenia a odporúčania pre komplexnú prácu na Luníku IX, ktorá sa zameriava na deti i dospelých v záujme sociálnej inklúzie vrátane vzdelávania, sú na programe druhého dňa seminára.

Program seminára Budujeme nádej

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

 

Minipríbehy z Luníka IX

“Deti dorastajú a my, rodičia, myslíme na ich budúcnosť. V novom dome budeme mať dve detské izby,” hovorí Renáta Fráterová, klientka ETP zapojená do projektu Budujeme nádej na Luníku IX.

 „Dom na Luníku IX a ešte k tomu vlastný? Nereálne!,“ hovorila si Elena Horváthová, v súčasnosti  klientka ETP zapojená do projektu Budujeme nádej na Luníku IX, keď sa dozvedela o možnosti svojpomocnej výstavby s pomocou mikropôžičky. Keď tomu, čo najprv považovala za nereálne, uverila, začala sporiť na nový dom.

 “Mimoriadne sa nám páčilo v Prezidentskom paláci, kde sme dostali darček – odznak a neodopli sme si ho do konca výletu,” povedali deti klientov ETP a ich kamaráti z Luníka IX, ktoré boli cez letné prázdniny na trojdňovom výlete po trase Košice – Banská Bystrica – Bratislava – Brno. Posledných päť prázdninových dní im spríjemnila Letná akadémia na Deviatke, kde sa stretli s úžasnými ľuďmi. 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Ing. Slavomíra Mačáková, PhD.