Dobrovoľni online mentori pomôžu

Naša aktivita zaujala aj pozornosť Školského servisu TASR.

Tlačová správa – Darujte kúsok svojho času pre splnenie snov iných – www.schopnedeti.sk

Nová webová stránka online mentoringu www.schopnedeti.sk, vďaka ktorej sa môžu zmeniť sny detí z rómskych osád na skutočnosť, je už...

www.schopnedeti.sk

Dnes sme spustili novú webovú stránku www.schopnedeti.sk, vďaka ktorej sa zmenia sny detí z rómskych osád na skutočnosť.