www.schopnedeti.sk

Dnes sme spustili novú webovú stránku www.schopnedeti.sk, vďaka ktorej sa zmenia sny detí z rómskych osád na skutočnosť. 

Našim malým a mladým klientom, ktorí už preukázali svoje odhodlanie pracovať na sebe, vzdelávať sa a rásť, hľadáme prostredníctvom novej stránky online mentorov – dobrovoľníkov – ľudí rôznych profesií so stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním, alebo študentov stredných a vysokých škôl z celého Slovenska, prípadne i zo zahraničia. Veková hranica nie je dôležitá. Potrebná je však láskavosť, prajnosť, porozumenie, ochota podeliť sa o svoje skúsenosti. Želáme si, aby sa budúci online mentori našich detí pozerali na svet bez predsudkov, s dôverou a v tomto duchu viedli aj svojich chránencov, posmeľovali ich a posúvali dopredu.

Skvelú myšlienku online mentoringu nám v júni tohto roku „pošepli“ na Pro Bono Maratóne Nadácie Pontis priatelia z agentúry Istropolitana Ogilvy, za čo sme im nesmierne vďační. Odvtedy na príprave projektu Schopné deti pracoval tím nadšencov z ETP – Peter, Dávid, Ľudka a Beátka pod vedením Slávky. Stránku a pôsobivé logo, korešpondujúce s  logom ETP, vytvorili kreatívci a naši priatelia z agentúry Lemur. Zo srdca ďakujeme.

Prosíme, staňte sa aj vy online mentormi, alebo šírte myšlienku nášho nového, perspektívneho projektu.

Darujte kúsok svojho času pre splnenie snov iných.

Ďakujeme. panak

logo-schopne-deti