Dobrovoľni online mentori pomôžu

Naša aktivita zaujala aj pozornosť Školského servisu TASR.