Tlačová správa – Darujte kúsok svojho času pre splnenie snov iných – www.schopnedeti.sk

Nová webová stránka online mentoringu www.schopnedeti.sk, vďaka ktorej sa môžu zmeniť sny detí z rómskych osád na skutočnosť, je už od 1. októbra prístupná. V súčasnosti je na nej 36 profilov detí, ktoré hľadajú online mentora, časom sa ich počet rozšíri do stovky. Po troch dňoch sa už prihlásili prví dobrovoľníci.

Online mentorov hľadáme pre dievčatá a chlapcov od 8 do 21 rokov z rómskych osád v Rankovciach a vo Veľkej Ide v okrese Košice – okolie a z osady v Starej Ľubovni-Podsadku a už preukázali svoje odhodlanie pracovať na sebe, vzdelávať sa a rásť. Ich online mentori budú ľudia rôznych profesií so stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním, alebo študenti stredných a vysokých škôl z celého Slovenska, prípadne i zo zahraničia. Veková hranica nie je dôležitá. Potrebná je láskavosť, prajnosť, porozumenie, ochota podeliť sa o svoje skúsenosti a tiež pohľad na svet bez predsudkov. Online mentori budú svojich chránencov viesť, posmeľovať a posúvať dopredu.

V kampani online mentoringu Schopné deti oslovujú verejnosť prostredníctvom svojich krátkych videopríhovorov osobnosti z rôznych oblastí spoločenského života. Súčasťou budú interaktívne bannery na zastávkach hromadnej mestskej dopravy v Bratislave a v Košiciach, pripravujú sa letáky a iné propagačné materiály.

Skvelú myšlienku online mentoringu „pošepli“ neziskovej organizácii ETP Slovensko ľudia z agentúry Istropolitana Ogilvy na Pro Bono Maratóne Nadácie Pontis v júni tohto roku a odvtedy na príprave projektu Schopné deti pracoval tím nadšencov z ETP. Stránku a pôsobivé logo vytvorili kreatívci z agentúry Lemur.

Online mentoring je rozšírením osvedčeného Mentorského programu ETP Slovensko, ktorý „beží“ od roku 2009 a dosiaľ sa doň zapojilo viac ako dvesto detí.
Spomedzi mentorovaných žiakov ktorí dosiahli vek nástupu na strednú školu, navštevuje ju, alebo už absolvovlo až 79 percent. Podľa dostupných údajov má stredoškolské vzdelanie iba 14 percent Rómov z osád na Slovensku. Ako vidno, pôsobenie ETP má vo vzdelávaní znevýhodnenej rómskej mládeže veľký význam.

Tím projektu Schopné deti sa preto obracia na verejnosť s prosbou: Darujte kúsok svojho času pre splnenie snov iných.

V Košiciach 3. októbra 2016.

Viac informácií:
Peter Gomolák, gomolak@ke.etp.sk, 0948 070 676