Pracovná integrácia

Úspešná integrácia obyvateľov segregovaných rómskych osád na trhu práce si vyžaduje systematický a dlhodobý prístup. V rámci projektu Komunita na ceste k...

Ako sa robí papierový človek

Na rozdiel od dvoch predošlých školení Krížom-krážom sme si tentoraz na stretnutie prizvali aj našich šikovných asistentov. Školiteľka Zuzka nám...

Zázraky s tabletom

„Nápad na LittleLane sa začal rodiť po stretnutí s pani lektorkou, ktorá učila moje deti angličtinu. Doniesla nám jedno CD,

Zmena musí prísť zvnútra

Nech sa páči, pozývame na sedem zaujímavých minút. Reč je o Veľkej Ide, o predškolskej príprave, túžbe mať z malej...