Zázraky s tabletom

„Nápad na LittleLane sa začal rodiť po stretnutí s pani lektorkou, ktorá učila moje deti angličtinu. Doniesla nám jedno CD, ktoré sa mi ale vôbec nepáčilo. Vtedy mi napadlo, že vytvorím hru, ktorá bude pekná, živá a hlavne bude dostupná online. Oslovili sme ilustrátorku Alžbetu Kováčovú, ktorá ju nakreslila a Evu Pazmányovú, ktorá tomu celému vymyslela didaktiku. S rozbehom nám pomohlo vydavateľstvo StiefelEurocart, ktoré náš produkt predstavilo školám a škôlkam,“ hovorí Peter Nižňanský, víťaz StartupAwards 2015 v kategórii Art& Design. Jeho produkt už využíva vyše štyristo materských a základných škôl.

S týmto zaujímavým mužom a jeho manželkou Zuzanou rozbehlo spoluprácu aj ETP. Manželia Nižňanskí už navštívili dve naše komunitné centrá a školské kluby, aby lepšie spoznali naše deti a zistili, čo okrem toho, čo im poskytujeme, im ešte viac pomôže v ceste za vzdelaním, aby sa výsledkami vyrovnali ostatným rovesníkom. Hra LittleLane umožňuje zábavnou formou získať poznatky z mnohých disciplín, dáva všeobecný rozhľad a vyvoláva túžbu dozvedieť sa ešte viac. S Petrom sme hovorili o možnosti preložiť LittleLane do rómštiny.

Peter a Zuzka sa vo Veľkej Ide stretli aj s našimi komunitnými pracovníkmi, aby im ukázali, aké zázraky možno vo vzdelávacom procese robiť s tabletmi, ktoré sme ako pomôcky nakúpili. Štyridsať nových tabletov bude slúžiť deťom v komunitných centrách i v našich školských kluboch. Veríme, že sa im zapáčia, rovnako ako čarovná hra LittleLane.