Ako to ide

„Chcem sa Vám a Vašim kolegyniam poďakovať za to, že ste nám umožnili pozrieť si Rankovce, komunitné centrum, ako aj...

Rankovce – lekcia pre sociálnych demokratov

Tento piatok sa našej neziskovej organizácii ETP Slovensko dostane cti privítať v mieste svojho pôsobenia v Rankovciach účastníkov Akadémie sociálnej demokracie,

Rankovce – A Lesson for Social Democrats

Non-governmental organization ETP Slovakia is proud to host participants from Academy for Social Democracy, supported by the Friedrich Ebert Stiftung...

Radosť z hudby si delíme

Medzinárodný projekt Music4Rom rezonuje nielen medzi dvomi desiatkami našich chlapcov z komunitných centier v Rankovciach a Starej Ľubovni-Podsadku,

We Share Our Joy of Music

Legacy of the Project Music4Rom (M4R) resonates with more than twenty youngsters from our community centers in Rankovce and Stará...