Rankovce – lekcia pre sociálnych demokratov

Tento piatok sa našej neziskovej organizácii ETP Slovensko dostane cti privítať v mieste svojho pôsobenia v Rankovciach účastníkov Akadémie sociálnej demokracie, ktorú podporuje Nadácia Friedricha Eberta (FES) a iní partneri. Účastníci kurzu si prezrú domy, ktoré si stavitelia budujú svojpomocne s pomocou mikropôžičiek ETP a zájdu aj do komunitného centra.

Akadémia už piaty rok prináša svojim účastníkom – súčasným a budúcim, prevažne mladým verejným činiteľom zo Slovenska a Čiech kľúčové poznatky o sociálnej demokracii a sprostredkováva jej základné hodnoty. Súčasný kurz Akadémie pod názvom Sociálna demokracia, emancipácia a občianska spoločnosť sa zaoberá aj otázkou menšín, čo je dôvodom pre návštevu Rankoviec, kde možno vidieť ukážku dobrej praxe.

Veľmi priaznivé výsledky vo vzdelávaní, bývaní, finančnej inklúzii či zamestnanosti dosiahlo ETP v Rankovciach v spolupráci s cirkvou, samosprávou a miestnou neziskovou organizáciou. Teší nás, že tento model spolupráce je inšpiratívny aj pre Akadémiu sociálnej demokracie a i táto cesta pomôže jeho replikovaniu vo všetkých marginalizovaných komunitách.

Vďaka zapojeniu domácností do svojpomocnej a samofinancovanej výstavby domov stúpla motivácia rodín hľadať a udržať si pracovné miesta. Kým v roku 2013, kedy sa začal program svojpomocnej výstavby, mali prácu len dvaja stavitelia zapojení do mikropôžičkového programu, v roku 2015 majú regulárnu prácu deviati a ďalší šiesti pracujú príležitostne. Významný efekt je nielen v tom, že štát ušetril v roku 2015 v porovnaní s rokom 2013 viac ako desaťtisíc eur na sociálnej pomoci týmto šestnástim rodinám staviteľov, ale najmä v tom, že stúpol príjem týchto domácností o takmer sedemdesiat percent a teda sa zvýšila aj ich životná úroveň

Sme presvedčení, že ak by sa nami pilotovaný prístup zopakoval vo všetkých šiestich až ôsmich stovkách marginalizovaných komunít na Slovensku a v tisíckach v Európskej únii, všetci obyvatelia Slovenska a EÚ, vrátane Rómov, by cítili že sú tu doma a že sú prijatí. Naplnila by sa tak myšlienka Hannesa Swobodu, súčasného rakúskeho sociálno-demokratického politika, poslanca Európskeho parlamentu o tom, že Európa by mala byť miestom, kde sa každý z nás môže cítiť doma a kde sa odmieta akákoľvek diskriminácia.