Ako to ide

„Chcem sa Vám a Vašim kolegyniam poďakovať za to, že ste nám umožnili pozrieť si Rankovce, komunitné centrum, ako aj si vypočuť príklady toho, ako to ide,“ napísala po skončení návštevy účastníkov Akadémie sociálnej demokracie v Rankovciach našej riaditeľke Slávke Mačákovej vedúca zastúpenia Friedrich Ebert Stiftung v Bratislave a vedúca spoločensko-politického projektu Zuzana Strapatá.
Mladí verejní činitelia zo Slovenska a Čiech navštívili Rankovce včera. Zúťastňujú sa na kurze pod názvom Sociálna demokracia, emancipácia a občianska spoločnosť, ktorý sa zaoberá aj otázkou menšín, čo bolo dôvodom pre návštevu Rankoviec a zhliadnutie príkladov dobrej praxe. Najprv si prezreli domy, ktoré si stavitelia budujú svojpomocne s pomocou mikropôžičiek ETP. O programe bývania a jeho podporných programoch im porozprávala naša kolegynka Eva Zelizňáková.
Následne sa presunuli do priestorov komunitného centra, kde im Lenka Orságová v krátkosti predstavila širokospektrálne aktivity nášho združenia, ako aj model spolupráce medzi ETP, cirkvou, samosprávou a miestnou neziskovou organizáciou. Frekventantom štúdia sme priblížili metódu Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania, ktorú s úspechom uplatňujeme pri vzdelávaní detí a mali si možnosť aj vyskúšať prácu s inštrumentmi. Svojimi otázkami potvrdili, že naše programy ich oslovili. Pevne veríme, že príklady dobrej praxe, s ktorými sa u nás oboznámili, ich budú inšpirovať pri ich ďalšej práci.