Radosť z hudby si delíme

Medzinárodný projekt Music4Rom rezonuje nielen medzi dvomi desiatkami našich chlapcov z komunitných centier v Rankovciach a Starej Ľubovni-Podsadku, ale aj v desiatkach ďalších mladých ľudí, ktorí sa na ňom v rámci pôsobenia ETP podieľali.

Dvadsaťjeden hudobne nadaných chlapcov si počas tohto roka na workshopoch pod vedením odborných lektorov a študentov Konzervatória na Exnárovej v Košiciach cibrilo svoje schopnosti v hre na hudobnom nástroji. Na verejných vystúpeniach v Starej Ľubovni Rankovciach s úspechom predviedli to, čo sa naučili.

Súčasťou projektu, ktorého zámer je propagácia hodnôt rómskej komunity pre vybudovanie mostov medzi kultúrami a výchova detí európskeho spoločenstva prostredníctvom hudby, bolo aj zhotovovanie hudobných nástrojov z recyklovaných materiálov. Metodiku zhotovovania takýchto hudobných nástrojov sme v lete priblížili aj viac ako štyridsiatim americkým dobrovoľníkom z divadla DAT, ktorí pôsobili v našich komunitných centrách a ktorí túto metodiku môžu šíriť ďalej počas svojich pôsobení v mnohých krajinách sveta.

Keďže dvojročný projekt sa chýli ku koncu, jeho výsledky sa sumarizujú a vyhodnocujú. Tomu slúžilo aj nedávne stretnutie partnerov projektu v Barcelone. Počas neho sa uskutočnil webinarživá forma online komunikácie, alebo videokonferencie, kde vystúpila aj programová riaditeľka ETP Slovensko Lenka Orságová a prezentovala naše projektové hudobné workshopy.

Webinar s tematikou kultúrnej hodnoty hudby v rómskych komunitách obohatil z Paríža vynikajúci hudobník a duša pedagogických aktivít projektu Jorge Chaminé, keď hovoril o vplyve rómskej hudby na európske kultúrne dedičstvo. Online účastníci si s nadšením vypočuli rómsku hymnu Gelem, gelem v interpretácii frekventantov lanského parížskeho Master Class. Prezidentka Nadácie Yehudi Menuhina Marianne Ponceletová priblížila oceňujúci postoj lorda Menuhina k hodnotám rómskej hudby, pričom zdôraznila spoločný znak Rómov a Židov, ktorý sa počas dlhého historického obdobia prejavoval ako odsúvanie  z majoritnej spoločnosti.  Pedro Casermeiro z Union Romani predstavil bohatý depozitár, ktorý sa počas projektu zozbieral, vytvoril a je prístupný na stránke Music4Rom, spolu s ostatnými cennými materiálmi.

Bodku za medzinárodným projektom, na ktorom spolupracuje sedem európskych krajín, dajú novembrový webinar a koncert v Bruseli.

Efekt projektu je ďalekosiahly a jeho prejav možno očakávať v duchovnom povedomí obyvateľov spoločného európskeho domu, keď spoločne dokážu oceniť a rozvíjať hudobný vklad Rómov. V tejto súvislosti na webinare sympaticky vyznela prípoviedka prezidenta a jedného zo zakladateľov Union Romani Juana de Diosa o tom, ako sa Boh pri stvorení sveta a delení jeho bohatstiev  prihovoril Rómom: „Vy dostanete radosť v podobe hudby“. Je teraz príležitosťou všetkých Európanov podieľať sa na tejto radosti.

EU logoM4R-logo1-300x147

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.

Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.