Kazuistika: Vladimíra Fortunová, lektorka FIE

ETP Slovensko bola prvá organizácia na Slovensku, ktorá pri vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít začala využívať metódu Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania

Svetový deň Rómov

Ku Svetovému dňu Rómov treba určite popriať Rómom na Slovensku veľmi veľa. Najviac však veľmi veľa slušných neRómov.

Slizový ošiaľ zachvátil už aj Luník

V popoludňajšom školskom klube FIE na Luníku IX sa v piatok experimentovalo. Deti sa pod vedením dvanásťročnej „lektorky slizu“,

Pohodová matematika

Účastníci programu druhošancového vzdelávania v Starej Ľubovni sa minulý týždeň venovali doučovaniu z matematiky.

Meníme diskurz, meníme prax – Rómovia ako ľudské zdroje (RARE): Vzdelávanie

Predstavujeme vám ďalšie krátke video zo série, ktorá sa zaoberá témou zamestnávania a zamestnateľnosti Rómov na Slovensku.