Svetový deň Rómov

Ku Svetovému dňu Rómov treba určite popriať Rómom na Slovensku veľmi veľa. Najviac však veľmi veľa slušných neRómov.

A čo ešte?

Je toho viac. Je toho veľa, čo si zaslúžia a čo majú mať tak isto ako my, nerómska väčšina. Nehovorím o rozdávaní, nehovorím o dávaní zadarmo! Hovorím o zvyšovaní šancí pre Rómov dosiahnuť rovnaké výsledky. Takže prajme im väčšie šance ako doteraz, pretože stále majú menšie šance uplatniť a presadiť sa. A prajme im pochopenie zo strany väčšiny, aby rozumela ich znevýhodnenej situácii, lebo to je pre nich začiatok rovných šancí. To všetko a ešte viac, môžeme všetci popriať Rómom pri príležitosti Svetového dňa Rómov.

A potom ešte treba popriať:

  • v oblasti zamestnanosti, možnosť nájsť si slušnú prácu z ktorej sa dá vyžiť,
  • v oblasti vzdelania, kvalitné vzdelanie bez špeciálnych škôl,
  • v oblasti zdravia, pravidelnú zdravotnú starostlivosť, aby sa dožili takého istého veku ako neRómovia,
  • v oblasti bývania, byty a domy namiesto chatrčí,
  • v oblasti finančnej inklúzie dostatočnú finančnú gramotnosť, aby neboli obeťou všetkých možných šmejdov, podvodníkov a úžerníkov,
  • v oblasti nediskriminácie, rovnocenné postavenie v spoločnosti,
  • a tiež ľudské pochopenie a správanie na verejnosti a v súkromí.

Okrem spoločných prianí  mám dve vlastné osobné priania.

Prajem Rómom, aby ich už nikto nikdy neoznačoval slovom „neprispôsobiví“. Dôvod je veľmi jednoduchý. Rómovia sú veľmi prispôsobiví väčšine, s ktorou spoločne a vo vzájomnej blízkosti žijú. Ináč by neprežili. V duchu starej rómskej múdrosti: „Aký gadžo, taký Cigáň“.

Ak sa nerómska väčšina prispôsobí zákonom, ktoré sama schválila a bude ich dodržiavať, potom tak isto budú dodržiavať zákony aj Rómovia. Konajú v súlade s tým čo vidia. Práve preto, lebo sú prispôsobiví. To my, neRómovia, sme neprispôsobiví voči spravodlivosti, ktorú by sme tak veľmi chceli a o ktorej tak veľa rozprávame.

Druhé moje prianie Rómom je, aby sa už nikdy nepoužíval termín „Rómsky problém“. Hlavne preto, že všetky problémy spolužitia sú našimi spoločnými problémami a týmto termínom sa podsúva vina z viacnásobného spoločného zlyhania na jednu stranu, na stranu Rómov. A naviac, život nemôžeme označovať slovom „problém“. Akokoľvek ťažký život, vrátane spolužitia, treba v prvom rade žiť a nie hľadať čím rýchlejšie riešenie „problému“. Naviac, slovo „problém“ má zlú reputáciu už zo školských lavíc, keď sme vedeli, že problém treba vyriešiť, zbaviť sa ho, ale hlavne, nemať problém. Učili nás, že  problém treba vyriešiť tak, ako v matematike príklad, prípadne, problém treba odstrániť tak, ako chybu v diktáte. Skrátka, problém je lepšie nemať. A tak sme si zvykli na falošnú pravdu, že ideálny život je bez problémov. Tento blud teraz aplikujeme na všetko a všade, vrátane Rómov.

Ak ani toto vysvetlenie nestačí, tak pripomeniem prirovnanie, ktorému sa nemožno ubrániť. Počas vojnového Slovenského štátu sa masovo používal termín „Židovská otázka“. Až dovtedy, kým sa táto „otázka“ neodstránila. Nemám rád termín „Rómsky problém“ a nedôverujem nikomu, kto má jasno v tom, ako sa dá tento „problém“ vyriešiť alebo odstrániť veľmi rýchlo a navždy.

P.S.: Namiesto termínu „Rómsky problém“ používajme napríklad termín „spolužitie s Rómami“.

Miro Pollák, 5.4.2019

https://miroslavpollak.blog.sme.sk/c/506369/svetovy-den-romov.html